تبلیغات
هتل میدان - مکه مکرمه - تعداد زایرین ورودی به مجموعه هتل میدان از مرز 800 نفر گذشت

با ورود زایرین کاروان 26217 بمدیریت حاج آقای محمدآبادی از استان کرمان و باقیمانده زایرین کاروان حج 19314بمدیریت حاج آقای سنایی تعداد زایرین ورودی به مجموعه هتل میدان مکه مکرمه از مرز 800 نفر گذشت. 

ظرفیت مجموعه هتل میدان مکه مکرمه 2870 نفر می باشد که تاکنون 28 درصد ظرفیت مجموعه میدان تکمیل گردیده است.
طبقه بندی: مدیران، زائران،


آخرین مطالب
موضوعات
امکانات وب
تماس با ما